Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Bio G, spol. s r.o.

34123415

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6243

Oprávnená osoba

SLOV-LEGAL s. r. o.

36863157

Dobrovičova 16, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.02.2021

15.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021