Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MM MEDICAL s.r.o.

46833315

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Myslavská 644/190/A, 04016 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6237

Oprávnená osoba

Pančišinová & Partners s.r.o.

52772497

Rázusova 49, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.10.2020

12.10.2020

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021