Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Legia, a.s.

34101985

Akciová spoločnosť

Bratislavská 9, 91105 Trenčín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6181

Oprávnená osoba

JUDr.Juraj Klimčo a spol. s.r.o.

51123592

Bobot 176, 91325 Bobot, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.02.2021

16.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021