Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

INTES Poprad, s.r.o.

36449814

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Námestie sv. Egídia 95, 05801 Poprad, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6155

Oprávnená osoba

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

44250029

Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2020

08.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

06.06.2020

07.06.2020