Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GeneTiCA s.r.o.

35874791

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Boženy Němcovej 1004/8, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6127

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s. r. o.

36860891

Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020