Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovanet, a. s.

35954612

Akciová spoločnosť

Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6125

Oprávnená osoba

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.

47239921

Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.07.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021