Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.

44299311

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Partizánska 1043/84, 96681 Žarnovica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

611

Oprávnená osoba

JUDr. Lenka Balážiová

50498681

Bystrická 0/101, 96681 Žarnovica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.01.2023

25.01.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.09.2023

26.09.2023