Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Lambda Life a.s.

35848189

Akciová spoločnosť

Levočská 3, 85101 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6099

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Zoltán Sťahula, s.r.o.

50686861

Dunajská 2304/6, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.01.2019

16.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020