Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MEDICAL GROUP SK a.s.

31708030

Akciová spoločnosť

Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6092

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Heger

42002044

Na Troskách 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.01.2021

27.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021