Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TIMED, s.r.o.

00602175

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6089

Oprávnená osoba

Ing. Anna Bezáková

37563866

Zochova 20, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.07.2020

28.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020