Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

00156752

Štátny podnik

P.O.BOX 45, Karloveská 2, 84204 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6064

Oprávnená osoba

MALICH advokátska kancelária, s.r.o.

47256991

Dunajská 25, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Vladimír Kollár

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2021

26.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021