Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DYNEX Servis, spol. s r.o.

36030848

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nové Kalište 17, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6017

Oprávnená osoba

JUDr.Juraj Klimčo a spol. s.r.o.

51123592

Smetanova 1655/7, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.02.2021

16.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021