Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AGB ekoservis s.r.o.

36182508

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pražská 2, 04011 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6012

Oprávnená osoba

JUDr. Juraj Göbl, notár

42329264

Žižkova 13, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2022

31.12.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022