Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

RIJA - Bavaria, s.r.o.

36802409

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Gen. M. R. Štefánika 26, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5972

Oprávnená osoba

A3 advokátska kancelária, s. r. o.

36735311

Partizánska 25, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.01.2022

31.12.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022