Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FLY TRAVEL s.r.o.

35871784

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Tupého 31, 83101 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5967

Oprávnená osoba

Tužilová & partners, s.r.o.

50991825

Šancová 0/82, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2020

07.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021