Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FORESTRA, s. r. o.

44645546

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lesnícka 79, 91442 Horné Srnie, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5966

Oprávnená osoba

LG Legal, s.r.o.

47255692

Seberíniho 9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2020

01.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020