Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ROCKNET SK s. r. o.

50007319

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislavská 83, 90201 Pezinok, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5905

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária EMADVOKAT, s.r.o.

50909169

Ružová dolina 0/8, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.01.2021

06.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021