Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MicroStep-MIS, spol. s r.o.

35791489

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Čavojského 1, 84104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5892

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o.

47728949

Panenská 7, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.02.2021

24.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021