Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

T+T, a.s.

36400491

Akciová spoločnosť

Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5884

Oprávnená osoba

JUDr. Marián Jurina, notár

42193206

Ul. Št. Moyzesa 53, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.01.2020

05.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020