Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PRO. Laika spol. s r.o

31355218

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Palackého 12, 81102 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5881

Oprávnená osoba

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.

36858510

Poľnohospodárska 10, 82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.01.2022

24.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022