Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AGIS Slovakia, spol. s r.o.

36002330

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Prievozská 14/A, 82109 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

588

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 3764/45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2020

01.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.09.2020

24.09.2020