Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EUROMOTOR, spol. s r.o.

31561357

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Čerešňová 8A, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5800

Oprávnená osoba

MALICH advokátska kancelária, s.r.o.

47256991

Dunajská 25, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2021

26.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021