Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AGRA, s.r.o.

36382914

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5644

Oprávnená osoba

Ing. Vladimír Dubec

34381449

Tulská 17, 03601 Martin, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.07.2021

30.06.2021

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021