Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BIOHEM, spol. s r.o.

31442617

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5603

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o.

52536891

Legionárska 7735/31B, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.06.2020

29.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020