Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.

36400653

Spoločnosť s ručením obmedzeným

324, 01342 Horný Hričov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5539

Oprávnená osoba

LEGAL GROUP, s.r.o.

47237589

Lomonosovova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2024

26.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024