Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EUTECH a.s.

36596957

Akciová spoločnosť

Moldavská cesta 10/B, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5503

Oprávnená osoba

JUDr. Martina Stavrovská, advokátka s.r.o.

47256486

Moldavská 10/B, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2020

03.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020