Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CENTRALCHEM, s.r.o.

31625444

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Cementárenská cesta 16, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

550

Oprávnená osoba

Mgr. Peter Lupták

43883907

Horná 0/83, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2020

07.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020