Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KAM - BET, spol. s r.o.

36207977

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kameňolom, 04912 Čoltovo, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5494

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária PRUŽINOVÁ, s. r. o.

47244119

Námestie Matice slovenskej 2/408, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.02.2020

26.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021