Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Lohmann & Rauscher, s.r.o.

31347827

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Jarošova 1, 83103 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5478

Oprávnená osoba

JUDr. Lucia Jurgová advokátka s.r.o.

47236884

Kováčska 0/28, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2021

25.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021