Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ENERGY Real s.r.o.

36499366

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Námestie Legionárov 5, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5466

Oprávnená osoba

RASLEGAL, s. r. o.

36855561

Mostová 2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.03.2022

31.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022