Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MACHO consulting, s. r. o.

45940665

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Exnárova 28, 82103 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5462

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Berec

42142440

Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.01.2020

27.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020