Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GLOBING POPRAD s.r.o.

36444499

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dostojevského 3313/12, 05801 Poprad, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5458

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Hovan a Hospůdka, s.r.o.

47233419

M. Gorkého 8, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.01.2021

14.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021