Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PROFI - STAR, s.r.o.

46258060

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kavečianska cesta 8/A, 04001 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5432

Oprávnená osoba

JUDr. Milan Slebodnik

35546671

Štúrova 20, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2021

22.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021