Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ing. Juraj Šustek, s.r.o.

50254162

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Makov 144, 02356 Makov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5421

Oprávnená osoba

B&B, advokátska kancelária s.r.o.

47254106

Rázusova 1, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.01.2020

15.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020