Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ASV AGRONOVA s.r.o.

31394990

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Púchovská 8, 83106 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

23.07.2018

dobrovoľný výmaz

5413

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.01.2018

16.01.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021