Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD

31434193

Družstvo

Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5402

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o.

47239948

Jesenského 231/5, 95801 Partizánske, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2021

08.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021