Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Energy technologies, s.r.o.

36415871

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Antona Petrovského 2528/21, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5400

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2019

02.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

02.06.2020