Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SOMO spol. s r.o.

17328519

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Stará Vajnorská 3060/39, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5389

Oprávnená osoba

VIVID LEGAL, s. r. o.

36807915

Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

16.01.2018

15.01.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.04.2020

04.04.2020