Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.

31619479

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bojnická cesta 5,7,, 97101 Prievidza, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5371

Oprávnená osoba

JUDr. Jana Bezáková

37915061

Bakalárska 6, 97101 Prievidza, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.02.2021

01.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021