Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

INPEK, s.r.o.

34105620

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štefánikova trieda 81, 94901 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5364

Oprávnená osoba

JUDr. Jana Jánošková

34041095

Štefánikova 27, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.07.2019

15.07.2019

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020