Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Technické služby Senica, a.s.

36228443

Akciová spoločnosť

Železničná 465, 90501 Senica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5340

Oprávnená osoba

JUDr. Katarína Valová PhD.

31813852

Pribinova 10, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2021

31.12.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022