Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Media Comp. s.r.o.

35731486

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Rovinka č.d. 268, 90041 Rovinka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5299

Oprávnená osoba

JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.

50854593

GBC I, Galvaniho 7, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.02.2021

16.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021