Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ELCT, s.r.o.

47599171

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Gemerská 3, 04011 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

06.04.2023

dobrovoľný výmaz

5278

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.03.2023

15.02.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024