Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ELCT, s.r.o.

47599171

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Gemerská 3, 04011 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5278

Oprávnená osoba

AK MAZANEC, s. r. o.

53494920

Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.03.2022

20.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

08.02.2023

09.02.2023