Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Artspect spol. s r. o.

47760265

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Rybničná 40, 83106 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5234

Oprávnená osoba

CREDIS Law s.r.o.

35955341

Radlinského 2788/2, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.02.2022

08.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022