Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FITTICH ALARM spol. s r.o.

00634743

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zvolenská cesta 14, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5222

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mestická, Slovíková, s.r.o.

36421910

Hviezdoslavova 6, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.02.2020

17.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021