Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

A - STUDIO s.r.o.

31396526

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bajkalská 27, 82101 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5205

Oprávnená osoba

JUDr. Milan Cíbik

42129192

Tomášikova 889/4, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2020

30.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021