Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EURO-ŠTUKONZ a.s.

35972297

Akciová spoločnosť

Podunajská23 23, 82106 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5165

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o.

36868876

Štefánikova 4/7, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.07.2021

01.07.2021

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021