Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

URANPRES, spol. s r.o.

31676855

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Čapajevova 29, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5127

Oprávnená osoba

AGM partners s. r. o.

47258586

Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.07.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
13.05.2019 43PExre/2/2019

24.07.2021

25.07.2021