Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.

36232513

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislavská 57, 90848 Kopčany, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5124

Oprávnená osoba

alianciaadvokátov ak, s.r.o.

36679771

Vlčkova 8/A, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2022

13.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022