Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AB - STAV, s.r.o.

36548707

Spoločnosť s ručením obmedzeným

157, 95107 Malý Cetín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5101

Oprávnená osoba

PROFINAM Tax, k.s.

45982970

Piaristická 10, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2022

26.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022